:: PERMOHONAN BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI (BKPU) TAHUN 2011

 Sukacita dimaklumkan bahawa, permohonan BKP dan BKPU tahun 2011 secara atas talian (online) akan dibuka  mengikut zon mulai 3 hingga 23 April 2011. Justeru, semua sekolah dikehendaki membuat semakan senarai nama murid yang layak memohon BKP dan BKPU (Tingkatan 6 Atas) secara atas talian pada 20 hingga 25 Mac 2011 di laman sesawang http://apps.moe.gov.my/biasiswa. Sehubungan dengan itu, pihak tuan adalah dipohon untuk memastikan semua sekolah di bawah seliaan pihak tuan membuat semakan dalam tempoh yang ditetapkan.
Dimaklumkan juga bahawa, permohonan BKP dan BKPU secara atas talian akan dibuka  mengikut zon di laman sesawang yang tertera di atas:
Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Negeri Sembilan    17 - 23 April 2011