:: TARIKH PEMOHONAN BKP / BKPU SECARA ATAS TALIAN TAHUN 2014

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) / Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) Zon 3 bagi Negeri Pulau Pinang, Perlis, Kedah, Perak dan Negeri Sembilan akan dibuka pada 5 Mei  hingga 11 Mei 2014.

Sehubungan dengan itu, Guru Biasiswa perlu mengambil tindakan sewajarnya.  Data permohonan BKP/BKPU adalah berdasarkan kepada data Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM).

Proses permohonan biasiswa atas talian BKP/BKPU boleh dilakukan pada laman sesawang:  http://apb.moe.gov.my   Semasa proses permohonan atas talian, pihak sekolah hanya perlu mengemas kini data calon layak serta yang memohon sahaja (Maklumat akademik & kokurikulum).  Kaedah pengisian markah peperiksaan seperti jadual diberikan.


Kegagalan pihak sekolah mengemas kini data akan menyebabkan keciciran permohonan murid.