:: MANUAL PROSEDUR KERJA


Manual Prosedur Kerja ini telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pihak sekolah telah diperuntukan 2 buah buku setiap sekolah. Buku tersebut boleh diambil mulai 18 Februari 2008 di Unit HEM, JPNPP . Terdapat beberapa perubahan terutama semasa membuat pemilihan pelajar.
Pemarkahan:
Prestasi akademik - 55%
Latarbelakang Keluarga & Kewangan - 40%
Kokurikulum - 05%

Sila download fail di bahagian muat turun fail dengan klik kanan dan "save as".