:: PERMOHONAN BIASISWA SUKAN 2010

Permohonan Biasiswa Sukan 2010 sedang diedarkan ke semua sekolah. Borang yang lengkap dan telah disahkan pengetua sekolah hendaklah dihantar oleh pihak pengurusan sekolah ke Unit Sukan JPNPP sebelum 31 Mac 2010.

Permohonan/key-in secara atas talian (on-line) akan diuruskan oleh Unit Sukan yang berkaitan di JPN mulai pada 18 April 2010 dan talian akan ditutup pada 24 April 2010.

Permohonan daripada Sekolah Sukan Malaysia hendaklah dihantar ke BSSK sebelum 31 Mac 2010.

Pihak sekolah boleh muatturun Borang Permohonan beserta Panduan untuk makluman dan tindakan.

Muatturun borang dan panduan.